www.КОМПЕНСАТОРИ.eu -
Industrial hoses
home
zaopwkompensatoridrugidownl
за нас
     

        

•  Компенсатори за петролни    продукти и горива
•  Компенсатори за природен газ
•  Компенсатори за LPG
•  Компенсатори за химикали,    киселини, основи, добавки
•  Компенсатори за хранителни    продукти
•  Компенсатори за вода
•  Компенсатори за питейна вода
•  Компенсатори за гореща вода
•  Компенсатори за охлаждаща    вода
•  Компенсатори за отпадна вода
•  Компенсатори за морска вода
•  Компенсатори за плувни басейни
•  Компенсатори за масла и грес
•  Компенсатори за въздух
•  Компенсатори за горещ въздух
 
• Избор на фланци
• Компенсатори с вътрешност от
  тефлон
• Спирала/Пръстен при вакуум
• Защита от огън
• Сертификати
• Препоръки към тръбните
  разводки
• Препоръки към монтажа
 
 
• Маркучи
• Помпи
• Разходомери
• Винтови компресори
• Оборудване за цистерни

Компенсатори за химикали, киселини, основи, добавки

Компенсатори RED BAND – червена лента   

Видът ERV-R е предназначен за вода, питейна вода (одобрение DVGW W 270 както и ACS), топла и студена отпадна вода, морска вода, охлаждаща водна система, също така и за химически добавки за третиране на вода, леки киселини, основи, солни разтвори, технически спиртове, естери и кетони. Работна температура от  -40°C до +100°C.

Компенсатори GREEN BAND – зелента лента   

Компенсаторите ERV-GR са предназначени за химикали, киселини, основи и агресивна отпадна вода. За омаслен въздух под налягане до +90°C. Работна температура от -20°C до +100°C

Компенсатори VITEX     

Видът VITEX за петрол-химикалните заводи, електрически централи и бази за десулфуризация на газ. Подходящ за агресивни продукти. Много добра устойчивост на горещи масла, бензин, ксилол, горива, биодизел, ароматни или хлорирани хъдрокарбони и минерални киселини. Отлична устойчивост на стареене, атмосферни условия и озон. Разботна температура от -15°С до  +90°C.