www.КОМПЕНСАТОРИ.eu -
Industrial hoses
home
zaopwkompensatoridrugidownl
за нас
     

        

•  Компенсатори за петролни    продукти и горива
•  Компенсатори за природен газ
•  Компенсатори за LPG
•  Компенсатори за химикали,    киселини, основи, добавки
•  Компенсатори за хранителни    продукти
•  Компенсатори за вода
•  Компенсатори за питейна вода
•  Компенсатори за гореща вода
•  Компенсатори за охлаждаща    вода
•  Компенсатори за отпадна вода
•  Компенсатори за морска вода
•  Компенсатори за плувни басейни
•  Компенсатори за масла и грес
•  Компенсатори за въздух
•  Компенсатори за горещ въздух
 
• Избор на фланци
• Компенсатори с вътрешност от
  тефлон
• Спирала/Пръстен при вакуум
• Защита от огън
• Сертификати
• Препоръки към тръбните
  разводки
• Препоръки към монтажа
 
 
• Маркучи
• Помпи
• Разходомери
• Винтови компресори
• Оборудване за цистерни

Компенсатори за въздух

Компенсатори CR   

Компенсаторите ERV-CR са предназначени за студена и топла вода, вода за плувни басейни, морска вода, отпадна вода (леко кисела или алкална), с и без маслени примеси, охлаждаща вода с добавки против корозия, смазващи масла, грес, въздух и компресиран въздух. Работна температура от -25°C до +90°C.

Компенсатори GREEN BAND – зелента лента   

Компенсаторите ERV-GR са предназначени за химикали, киселини, основи и агресивна отпадна вода. За омаслен въздух под налягане до +90°C. Работна температура от -20°C до +100°C